Διεύθυνση

20ο χλμ.
Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου
(EO 16)
Νέα Ραιδεστός
TΘ 604 91
570 01 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 797.891
    2310 797.335
F: 2310 796.236