Προμηθευτές
Ένα δίκτυο με περισσότερους από 50 προμηθευτές όλοι τους πιστοποιημένοι για την διαδικασία παραγωγής τους μας προμηθεύουν καθημερινά με ένα μεγάλο εύρος προϊόντων νωπών και κατεψυγμένων για να καλύπτουμε τις ανάγκες των επαγγελματιών σε όλο το φάσμα της εστίασης.

12/24